Środa, 19 Grudnia 2018
 
Środa, 19 Grudnia 2018
godzina 20:30
Limoges CSP
Limoges, Francja
Niedziela, 16 Grudnia 2018
godzina 12:35
BM Slam Stal Ostrów Wlkp.
Gdynia, Polska
86:73
 

Punkty

1. Bostic Joshua 17.2
2. Florence James 12.3
3. Upshaw Robert 10.8

Zbiórki

1. Upshaw Robert 5.7
2. Wyka Dariusz 4.8
3. Dulkys Deividas 4.6

Asysty

1. Szubarga Krzysztof 4.3
2. Florence James 4.2
3. Ponitka Marcel 4.0

Eval

1. Bostic Joshua 18.3
2. Florence James 14.3
3. Upshaw Robert 13.4

Punkty

1. Bostic Joshua 17.1
2. Upshaw Robert 11.9
3. Florence James 9.3

Zbiórki

1. Upshaw Robert 7.0
2. Dylewicz Filip 4.5
3. Bostic Joshua 3.7

Asysty

1. Ponitka Marcel 4.3
2. Bostic Joshua 3.6
3. Florence James 3.2

Eval

1. Upshaw Robert 16.9
2. Bostic Joshua 15.6
3. Ponitka Marcel 9.8

Punkty

1. Logan David 18.8
2. Ewing Daniel 11.6
3. Dylewicz Filip 11.6

Zbiórki

1. Burke Pat 7.7
2. Dylewicz Filip 7.5
3. Burrell Ronald 3.9

Asysty

1. Logan David 3.6
2. Brazelton Tyrone 3.1
3. Ewing Daniel 2.9

Eff

1. Logan David 16.2
2. Dylewicz Filip 16.2
3. Burke Pat 13.9
 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ


PRZEPISY PORZĄDKOWE W OBSZARZE ARENY GDYNIA, USYTUOWANEJ W GDYNI PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 8
PODCZAS MECZÓW KOSZYKÓWKI MEŻCZYZN W RAMACH ROZGRYWEK TAURON BASKET LIGI W SEZONIE 2013/2014.


1. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania osób na teren obiektu. Nie będą wpuszczane osoby, wobec których istnieje podejrzenie wywołania niepokoju lub zamieszek.

2. Zawody sportowe będą rozgrywane na obiekcie zgodnie z przepisami międzynarodowymi ULEB oraz Polskiej Ligi Koszykówki.

3. W trakcie trwania imprez masowych, z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka, dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18(1) ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

4. Sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

5. Bilety oraz zaproszenia muszą być okazywane na każde wezwanie służb porządkowych i organizatora.

6. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na obiekt osób utrudniających kontrolę wnoszonych rzeczy przez przedstawicieli policji lub służb porządkowych.
7. Uczestnicy imprez zobowiązani są do zajmowania miejsc wyznaczonych na biletach i zaproszeniach.

8. Osoby zajmujące inne miejsca niż wskazane na wejściówkach zostaną z nich niezwłocznie usunięte przez służby ochrony.

9. Filmowanie imprezy przez jej uczestników jest dozwolone przez organizatora tylko w wyznaczonych miejscach i za jego zgodą.

10. Działalność handlowa na obiekcie w czasie, przed i po imprezach prowadzić można tylko za wyłączną zgodą organizatora.

11. Osoby powodujące szkody i zakłócające porządek publiczny zostaną wydalone z imprezy i w razie konieczności pociągnięte do odpowiedzialności karnej i finansowej za wyrządzone straty.

12. Na terenie obiektu zabrania się:
 • Wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu do 3,5% dozwolonego Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, którego wnoszenie i podawanie jest dozwolone przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).
 • Wnoszenia środków pirotechnicznych, łatwopalnych, noży, broni, szklanych butelek oraz wszelkich innych rzeczy mogących stanowić zagrożenie.
 • Wchodzenia na boisko.
 • Rzucania na boisko jakichkolwiek przedmiotów.
 • Używania wulgarnych i rasistowskich okrzyków.
 • Wspinania na stalowe konstrukcje obiektu.
 • Przechodzenia do innych sektorów hali.
 • Używanie sygnałów dźwiękowych, świetlnych uniemożliwiających prowadzenie zawodów.
 • Zasłanianie tablic informacyjnych i reklam organizatora.
 • Prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej i handlowej bez zgody organizatora.
 • Wstępu na teren obiektu osób poniżej 13 roku życia nie będących pod opieką osób dorosłych, chyba, że Regulamin dla konkretnej imprezy przewiduje taką możliwość ze względu na jej charakter.

13. Wejście na obiekt oznacza automatyczną akceptację w/w przepisów i zasad oraz udzielenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku przez GKK Arka SA.

14. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do usunięcia z obiektu osób, które nie respektują w/w przepisów.

15. We wszelkich sprawach nie objętych niniejszymi przepisami ostateczną decyzje podejmuje Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna.
 
© 2008-2018 23 STUDIO. Wszelkie prawa zastrzeżone.