Sobota, 20 Października 2018
 
Sobota, 20 Października 2018
godzina 19:00
Legia Warszawa
Gdynia, Polska
Asseco Prokom - bilety
Środa, 17 Października 2018
godzina 20:00
Cedevita Zagreb
Gdynia, Polska
61:78
 

Punkty

1. Wyka Dariusz 14.5
2. Upshaw Robert 13.5
3. Bostic Joshua 13.0

Zbiórki

1. Wyka Dariusz 7.5
2. Upshaw Robert 6.0
3. Łapeta Adam 5.5

Asysty

1. Szubarga Krzysztof 8.0
2. Ponitka Marcel 4.5
3. Dulkys Deividas 4.0

Eval

1. Wyka Dariusz 20.5
2. Szubarga Krzysztof 18.0
3. Ponitka Marcel 15.5

Punkty

1. Bostic Joshua 15.0
2. Florence James 12.7
3. Szubarga Krzysztof 12.5

Zbiórki

1. Dylewicz Filip 6.0
2. Upshaw Robert 6.0
3. Ponitka Marcel 4.7

Asysty

1. Szubarga Krzysztof 5.0
2. Ponitka Marcel 3.0
3. Bostic Joshua 2.7

Eval

1. Szubarga Krzysztof 13.5
2. Upshaw Robert 13.3
3. Bostic Joshua 10.7

Punkty

1. Logan David 18.8
2. Ewing Daniel 11.6
3. Dylewicz Filip 11.6

Zbiórki

1. Burke Pat 7.7
2. Dylewicz Filip 7.5
3. Burrell Ronald 3.9

Asysty

1. Logan David 3.6
2. Brazelton Tyrone 3.1
3. Ewing Daniel 2.9

Eff

1. Logan David 16.2
2. Dylewicz Filip 16.2
3. Burke Pat 13.9
 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ


PRZEPISY PORZĄDKOWE W OBSZARZE ARENY GDYNIA, USYTUOWANEJ W GDYNI PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 8
PODCZAS MECZÓW KOSZYKÓWKI MEŻCZYZN W RAMACH ROZGRYWEK TAURON BASKET LIGI W SEZONIE 2013/2014.


1. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania osób na teren obiektu. Nie będą wpuszczane osoby, wobec których istnieje podejrzenie wywołania niepokoju lub zamieszek.

2. Zawody sportowe będą rozgrywane na obiekcie zgodnie z przepisami międzynarodowymi ULEB oraz Polskiej Ligi Koszykówki.

3. W trakcie trwania imprez masowych, z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka, dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18(1) ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

4. Sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

5. Bilety oraz zaproszenia muszą być okazywane na każde wezwanie służb porządkowych i organizatora.

6. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na obiekt osób utrudniających kontrolę wnoszonych rzeczy przez przedstawicieli policji lub służb porządkowych.
7. Uczestnicy imprez zobowiązani są do zajmowania miejsc wyznaczonych na biletach i zaproszeniach.

8. Osoby zajmujące inne miejsca niż wskazane na wejściówkach zostaną z nich niezwłocznie usunięte przez służby ochrony.

9. Filmowanie imprezy przez jej uczestników jest dozwolone przez organizatora tylko w wyznaczonych miejscach i za jego zgodą.

10. Działalność handlowa na obiekcie w czasie, przed i po imprezach prowadzić można tylko za wyłączną zgodą organizatora.

11. Osoby powodujące szkody i zakłócające porządek publiczny zostaną wydalone z imprezy i w razie konieczności pociągnięte do odpowiedzialności karnej i finansowej za wyrządzone straty.

12. Na terenie obiektu zabrania się:
 • Wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu do 3,5% dozwolonego Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, którego wnoszenie i podawanie jest dozwolone przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).
 • Wnoszenia środków pirotechnicznych, łatwopalnych, noży, broni, szklanych butelek oraz wszelkich innych rzeczy mogących stanowić zagrożenie.
 • Wchodzenia na boisko.
 • Rzucania na boisko jakichkolwiek przedmiotów.
 • Używania wulgarnych i rasistowskich okrzyków.
 • Wspinania na stalowe konstrukcje obiektu.
 • Przechodzenia do innych sektorów hali.
 • Używanie sygnałów dźwiękowych, świetlnych uniemożliwiających prowadzenie zawodów.
 • Zasłanianie tablic informacyjnych i reklam organizatora.
 • Prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej i handlowej bez zgody organizatora.
 • Wstępu na teren obiektu osób poniżej 13 roku życia nie będących pod opieką osób dorosłych, chyba, że Regulamin dla konkretnej imprezy przewiduje taką możliwość ze względu na jej charakter.

13. Wejście na obiekt oznacza automatyczną akceptację w/w przepisów i zasad oraz udzielenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku przez GKK Arka SA.

14. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do usunięcia z obiektu osób, które nie respektują w/w przepisów.

15. We wszelkich sprawach nie objętych niniejszymi przepisami ostateczną decyzje podejmuje Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna.
 
© 2008-2018 23 STUDIO. Wszelkie prawa zastrzeżone.