Thursday, 19 September 2019

Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna


ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia

NIP: 585-12-67-013, REGON: 191323663
Sąd Rejonowy w Gdyni, XVI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000147303
Kapitał zakładowy 1.740.000 PLN wpłacony w całości.


Tel.: +48 58 770 99 00
Fax: +48 58 770 99 01
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Webmaster: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
© 2008-2019 23 STUDIO. All Rights Reserved.