GDYNIA ARENA, UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 8, 81-302 GDYNIA