Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Ejsmonda 3
81-409
Gdynia
Polska
NIP: 585-12-67-013
REGON: 191323663
Tel.: +48 58 770 99 00
Fax: +48 58 770 99 01
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sąd Rejonowy w Gdyni, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000147303.
Kapitał zakładowy 10.150.100,00 PLN wpłacony w całości.